background

Privacy statement

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Deze doeleinden kun je in dit statement lezen. Daarnaast gebruiken wij alleen persoonsgegevens die nodig zijn om de door ons vastgestelde doeleinden te bereiken. In gevallen waarin je toestemming is benodigd, vragen wij je eerst om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze toestemming wordt op verschillende plaatsen op onze websites gevraagd. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen. Ook de partijen die wij inschakelen om persoonsgegevens te verwerken (verwerkers) nemen passende beveiligingsmaatregelen.
 

Wij respecteren je recht om persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren, te verwijderen, te beperken of over te dragen. Jouw verzoek kun je kenbaar maken via info@avogel.be onder vermelding van persoonsgegevens.