background

Cimicifuga racemosa - Zilverkaars

Geschiedenis Cimicifuga racemosa - Geschiedenis Zilverkaars

Cimicifuga racemosa - Zilverkaars

De Indianen ontdekten de geneeskracht van de plant. De naam "snakeroot" laat zien dat hij werd gebruikt tegen slangenbeten. "Bugsbane" wijst in de richting van insecticide en "squawroot" laat zien dat hij vooral door vrouwen werd gebruikt. In Engeland en Amerika wordt deze wortel op grote schaal gebruikt bij luchtwegproblemen, reuma, zenuwpijn en bij vrouwenkwalen.

Deze plant hoort bij de familie van de Ranunculaceae of ranonkelfamilie. Door Linnaeus werd de plant aanvankelijk  "Actaea racemis" genoemd. De naam Cimicifuga is een samenvoeging van Latijnse woorden: "cimex" dat "wants" betekent en "fuga" wat "vlucht" betekent. Dit duidt op het feit dat de plant niet door wantsen aangevreten wordt. Racemosa betekent  "met een tros" en duidt op de bloeiwijze. De plant kan verward worden met Cimicifuga simplex. Deze is echter kleiner en heeft meerdere vruchtbeginsels.

Botanische eigenschappen Cimicifuga racemosa - Botanische eigenschappen Zilverkaars

Het is een overblijvende plant van 120-180 cm hoog, met alleen aan de voet bebladerde, donkere stengels, crèmekleurige bloemen in overhangende trossen. Vanuit de rozet ontspruiten stengels met daarop samengestelde bladeren, drietallig, met dubbel geveerde, langwerpige, lancetvormige blaadjes. De crèmekleurige bloemen staan in grote, onvertakte, neerhangende trossen (aren) en bloeien van juli tot september. Men oogst de wortel bij voorkeur begin november.

Voorkomen Cimicifuga racemosa - Voorkomen Zilverkaars

Op beschutte plekken in lichte bossen of aan bosranden; op vochtige, voedselrijke en humushoudende bodem. Komt vooral voor in NO-Amerika, rondom het Blue-Ridge gebergte, vooral in de staten Alabama en Pennsylvania. Is sinds 1732 in cultuur in Europa.

Verwerking Cimicifuga racemosa - Verwerking Zilverkaars

In de volksgeneeskunde werd zilverkaars gebruikt bij slangenbeten, keelpijn, reuma, bronchitis, urinewegproblemen, vrouwenkwalen maar ook gebruikte men het als insecticide.

Bewezen is de werking bij overgangsproblemen en PMS. De plant is niet giftig maar kan bij overdosering toch een aantal problemen geven: duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, stijfheid en trillen van de ledematen.

In de fytotherapie gebruikt men de gedroogde wortelstok en wortels. In de homeopathie worden de verse wortelstok met aanhangende wortels gebruikt. Bij A.Vogel gebruiken we Zilverkaars in onze Famosan Overgang Totaal bij algemene overgangsklachten.