A.Vogel Blog

Taal/Langue

home / gezondheid / weerstand / Hoesten kind

Hoesten kind

Moet jouw kind al enkele dagen hoesten? Erg zielig! Zeker als ze heel de nacht wakker liggen van het hoesten. Meestal is het gelukkig te wijten aan een onschuldige verkoudheid. Maar wat als het hoesten blijft aanhouden? Misschien heeft je kind dan wel last van pseudokroep. Ontdek hier meer over hoesten bij kinderen en wat je best kan doen!

Wanneer er iets in de luchtwegen zit, is hoesten een natuurlijke manier om je luchtwegen schoon te maken. Door te hoesten, verwijder je namelijk stof en slijm uit de luchtpijp. Maar ook uit je keel of longen. Het is dus een beschermingsmechanisme.

Hoesten kind - droge hoest of vastzittende hoest

Droge hoest of vastzittende hoest?

Grofweg genomen zijn er twee soorten hoest. Ook bij kinderen. Enerzijds hebben we de productieve hoest, waarbij er slijm opgehoest wordt. Dit wordt de vastzittende hoest genoemd. Anderzijds is er de niet-productieve hoest, oftewel de droge hoest of kriebelhoest, waarbij er geen sprake is van slijm ophoesten.

Hoesten kind - hoesten kind

Hoesten bij kind: is het een verkoudheid?

Moet je kind al enkele dagen hoesten? Dan is de kans groot dat hij of zij last heeft van een verkoudheid.

Bij een verkoudheid is er sprake van een ontsteking van het slijmvlies van de bovenste luchtwegen. Dit wordt veroorzaakt door een virus. Gemiddeld word je 2 à 5 keer per jaar getroffen door een verkoudheid. Bij kinderen ligt dit echter hoger omdat hun weerstand minder ontwikkeld is. Je immuunsysteem kan je namelijk enkel beschermen tegen gekende virussen en bacteriën. Daardoor zijn kinderen minder weerbaar tegen verkoudheden.

Een verkoudheid is onschuldig en gaat vanzelf over. Doordat de intensiteit van de klachten doorgaans meevalt, kan je ook gewoon je werk blijven doen. Zorg wel voor voldoende rust.
Om het hoesten te stoppen, kan je gebruik maken van de A.Vogel Hoestsprays, geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. Zowel voor vastzittende hoest als voor droge hoest bestaat er een hoestspray.

Hoesten kind - oorzaken hoesten kind

Of is er meer aan de hand?

Het hoesten van je kind kan echter ook wijzen op iets anders. Het kan dan gaan om één van onderstaande zaken:

 • Griep:
  Is je kind echt heel ellendig en heeft het koorts? Dan kan het zijn dat je kind de griep  heeft. Maak bij twijfel altijd een afspraak bij je dokter.

 • Bronchitis:
  Wanneer je kind grote hoeveelheden slijm ophoest, kan dit wijzen op bronchitis. Herkenbaar aan een vastzittende hoest dus. Indien je vermoedt dat je kind bronchitis heeft, moet je naar de huisarts. Een onbehandelde bronchitis kan immers uitmonden in een longontsteking.

 • Longontsteking:
  Is de ademhaling van je kind erg snel, heeft hij/zij last van koorts en koude rillingen en maakt hij/zij een raspend geluid bij het uitademen? Dan is de kans groot dat er sprake is van een longontsteking. Maak in dat geval altijd een afspraak bij je huisarts voor verdere behandeling.

  Een longontsteking begint overigens meestal met een droge hoest. Later gaat deze over in een vastzittende hoest waarbij veel slijm wordt opgehoest.

 • Astma:
  Astma is een aandoening van de luchtwegen waarbij de luchtwegen reageren op een ‘binnendringer’. Daardoor trekken de luchtwegen samen en zwelt de slijmlaag op. De luchtwegen vernauwen, waardoor het lastig wordt om adem te halen. De meest kenmerkende symptomen van astma zijn moeilijk of piepend ademhalen, kortademigheid en hoesten. Herken je deze symptomen bij je kind? Dan is het raadzaam om naar je huisarts te gaan voor verder onderzoek.

 • Kinkhoest:
  Kinkhoest wordt veroorzaakt door een bacteriële infectie en is extreem besmettelijk. Tijdens het hoesten is er vaak een piepend geluid waarneembaar.

  Aangezien er een vaccin tegen kinkhoest bestaat, is het geen veelvoorkomende aandoening meer. Kinkhoest komt nu zelfs vaker voor bij volwassenen dan bij kinderen, aangezien de immuniteit ertegen doorheen de jaren afneemt.

  Kinkhoest kan worden behandeld met antibiotica. Het is echter belangrijk om de aandoening zorgvuldig te behandelen. Zorg ervoor dat je kind voldoende rust en kijk erop toe dat hij/zij voldoende water drinkt tot de infectie volledig verdwenen is.

 • Pseudokroep:
  Pseudokroep komt voornamelijk voor bij kinderen jonger dan 5 jaar. Bij pseudokroep is er sprake van een zwelling van het slijmvlies in het strottenhoofd. Hierdoor heeft het kind het erg benauwd. Een droge, blafhoest is kenmerkend bij pseudokroep. Vooral ’s avonds en ’s nachts moet je kind in dat geval veel hoesten.

  Pseudokroep kan beangstigend klinken aangezien het hoesten zo fel klinkt, maar gaat doorgaans vanzelf weer over. Om het hoesten te verminderen, kan ‘stomen’ helpen. De vochtige lucht doet de luchtwegen namelijk ontspannen en werkt op die manier kalmerend en slijmoplossend.

Laatste wijziging op deze pagina: 22-12-2017

0 artikelen in winkelwagentje