background

100% gecontroleerde ecologische teelt

Puur!

EKO-normen

  • EKO-planten worden gekweekt uit zaad dat niet chemisch is ontsmet.
  • EKO-planten worden gekweekt door middel van zaaien in EKO-potgrond waaraan geen kunstmest en/of schimmelbestrijders zijn toegevoegd.
  • Zaad wordt gezaaid en pootgoed wordt gepoot in "schone" grond dwz in grond die minimaal 2 jaar niet is bemest met kunstmest, niet chemisch is ontsmet en niet is behandeld met synthetische gewasbescherming.
  • De planten groeien in een "natuurlijke" omgeving. Hiertoe wordt veel (preventieve) zorg besteed aan het instandhouden van het ecologische evenwicht, bijvoorbeeld door het vermijden van monoculturen, het aanleggen van houtsingels en het gebruik van verschillende soorten "groenbemesters".
  • De opgroeiende planten worden terughoudend bemest met natuurlijke mest (bijvoorbeeld overjarige potstalmest of compost). Dit heeft als nadeel dat de opbrengst som wat lager is dan van een soortgelijke reguliere teelt.. Maar een groot voordeel is dat de planten hierdoor "gelegenheid" krijgen om hun kenmerkende geneeskrachtige verbindingen op te bouwen.

Ecologisch kweken is gunstig voor het milieu. Door het uitsluiten van het gebruik van kunstmeststoffen en chemische bestrijdingsmiddelen wordt het milieu gespaard voor natuurvreemde en niet -of moeilijk afbreekbare stoffen. Ecologisch kweken is ook een manier om producten van betere kwaliteit te telen. Op dit terrein vindt in toenemende mate wetenschappelijk onderzoek plaats, dat aantoont dat "de natuurlijke weg" de beste weg is.